Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὸ σπιτάκι στὸ λιβάδι

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Το σπιτάκι στο λιβάδι
Διαβάζει η Σαπφώ Νοταρά