Ἀνάσταση

Ἡ ἑπτάχρονη µικρή πού πουλάει τά γλυκά της στόν δρόµο τῆς Δαµασκοῦ καί ταυτόχρονα γράφει τά µαθήµατά της δέν ἄφηνε µέ τίποτε τόν Wasim Kheir Beik νά τήν φωτογραφήσει. Τελικά ὁ φωτογράφος τοῦ πρακτορείου SANA πῆρε αὐτό πού ἤθελε µέ φακό ἀπό 30 µέτρα ἀπόσταση (µαζί καί τό πρῶτο βραβεῖο γιά τό 2007 ἀπό τήν Ἕνωση Ἀραβικῶν Πρακτορείων Εἰδήσεων).

Μᾶς χάρισε ἔτσι αὐτή τή θαυµάσια εἰκόνα, στήν ὁποία τόσο ὄµορφα ἀπεικονίζεται ἡ προσπάθεια ἑνός µικροῦ βλασταριοῦ νά ἀνθέξει,νά δέσει καί νά ἀνθίσει µέσα σ’ ἕναν κόσµο πιεστικό καί σκληρό. Τέτοιες εἰκόνες ἄς εἶναι λυτρωτικές γιά ὅλους µας κάθε φορά πού ἐξωτερικές ἀνάγκες καί πιέσεις δοκιµάζουν τήν ποιότητα τῆς ὀµορφιᾶς µέσα µας. Ὁ θάνατος, καί κάθε θάνατος, νικιέται ἀπό τήν αἰώνια παιδικότητα πού µᾶς δίδαξε ὁ Κύριός µας, τήν ζωή µακριά ἀπό τό «γήρασµα» τῆς ἁµαρτίας.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί µας. Ἡ χάρις τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου µας, τοῦ µεγαλύτερου ἀδελφοῦ µας, νά εἶναι µέ ὅλους µας.