Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
Συγγραφέας:
Κατηγορία: Βιβλικές Σπουδές
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση: http:www.orthodoxcanada.orgstantony
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
    Ἐννόημα

Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου


1)
Μερικὲς γυναῖκες ἀγόρασαν ἀρώµατα καὶ µύρα τὴν Παρασκευὴ πρὶν τὸ τέλος τῆς µέρας, πρὶν τὴν δύση τοῦ ἡλίου (Λουκᾶς), ἐνῶ ἄλλες ὅπως καὶ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀγόρασαν στό τέλος τοῦ Σαββάτου µετὰ τὴν ἕκτη ὥρα (Μᾶρκος).

2) Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀφήνει τίς λοιπὲς καὶ πηγαίνει µόνη στόν τάφο νύκτα πρὶν ξηµερώσει ἡ Κυριακή. Ἐκεῖ δέν βρίσκει τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου (Ἰωάννης).

3) Ἡ Μαγδαληνὴ τρέχει καὶ ἀναγγέλει στόν Πέτρο καὶ στόν Ἰωάννη (Λουκᾶς, Ἰωάννης) καὶ µετὰ στέκεται µόνη ἔξω ἀπὸ τὸν τάφο θρηνώντας, ὅταν ἕνας ἄγγελος ἐµφανίζεται σὲ αὐτήν, καὶ µετὰ ὁ Ἰησοῦς, τὸν ὁποῖο δέν ἀναγνωρίζει. Ὅταν τὸν ἀναγνωρίζει ὁρµᾷ πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ δέν τῆς ἐπιτρέπεται νά τὸν ἀγγίξει.

4) Ὑπακούοντας τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, πηγαίνει καὶ ἀνακοινώνει τὰ νέα στούς ἀποστόλους (Ἰωάννης, Μᾶρκος).

5) Χωρὶς νά γνωρίζουν τὴν ἐπίσκεψη τῆς Μαγδαληνῆς ἄλλες ὁµάδες µυροφόρων ἐπισκέπτονται τὸν τάφο ἀργότερα καὶ συναντοῦν ἀγγέλους (Μᾶρκος, Λουκᾶς) καὶ ἐπιστρέφουν πολὺ φοβισµένες στήν ἀρχὴ γιά νά τὸ ἀνακοινώσουν (Μᾶρκος), ἀλλὰ ἀργότερα διαδίδουν τὰ νέα σὲ ὅλους (Λουκᾶς).

6) Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, γνωρίζοντας πλέον τὸ νέο τῆς Ἀναστάσεως πηγαίνουν γιά νά δοῦν τὸν τάφο καὶ τὰ ὀθόνια, τὰ ὁποῖα ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης εἶχαν ἤδη δεῖ (Λουκᾶς, Ἰωάννης), ἀλλὰ ὄχι ἡ ἴδια ἡ Μαγδαληνή. Ἔρχονται στόν τάφο καὶ εἰσέρχονται ὅπως τίς προτρέπει ὁ ἄγγελος (Ματθαῖος).

7) Ὁ ἄγγελος παραγγέλει σὲ αὐτὲς νά ἐπιβεβαιώσουν τὸ νέο τῆς Ἀναστάσεως στούς µαθητὲς καὶ νά ἀνακοινώσουν τὴν ἐπικείµενη συνάντηση µαζὶ του στήν Γαλιλαία.

8) Τώρα ἔχοντας καταλάβει πλήρως τὰ γεγονότα οἱ δύο Μαρίες σπεύδουν νά ἀναγγείλουν στούς µαθητὲς πάλι, ἀλλὰ συναντοῦν τὸν Κύριο καὶ αὐτὴ τὴν φορά τίς ἐπιτρέπει νά τὸν ἀγγίξουν κρατώντας τὰ πόδια του (Ματθαῖος).

9) Μέχρι τὸ τέλος τῆς µέρας, ὄχι µόνο ὅλο τὸ σύνολο τῶν µαθητῶν, ἀλλὰ ἀκόµα καὶ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Γραµµατεῖς ἔχουν ἀκούσει τὰ νέα. Οἱ τελευταῖοι προσπαθοῦν νά σκεπάσουν τὰ γεγονότα.