Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Τόκοι
Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Κατηγορία: Πατερικά Κείμενα
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση:
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
    Ἐννόημα

Τόκοι

Γιατί τέτοιοι εἶναι οἱ τόκοι- κατατρώγουν καὶ κατασπαράσσουν τὶς ψυχὲς τῶν δυστυχισμένων ἀνθρώπων περισσότερο ἀπὸ τὰ θηρία. Αὐτοὶ εἶναι σύνδεσμος τῆς κακίας- αὐτοὶ εἶναι διαστρέβλωση τῶν βιαίων συναλλαγῶν. Γιατί, λέγει ὁ δανειστής, δίνω ὄχι γιὰ νὰ πάρεις, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποδώσεις περισσότερα. Καὶ ὁ μὲν Θεὸς διατάζει νὰ μὴν παίρνει κανεὶς πίσω, οὔτε αὐτὸ ποὺ δίνει. Γιατί, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, «νὰ δίνετε σ’ ἐκείνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν περιμένετε νὰ πάρετε»1.

Ἐσὺ ὅμως ἀπαιτεῖς καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔδωσες νὰ πάρεις περισσότερα, καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν ἔδωσες, αὐτὸ ἐξαναγκάζεις αὐτὸν ποὺ τὸ πῆρε νὰ σοῦ τὸ πληρώσει σὰν νὰ σοῦ τὸ ὄφειλε. Καὶ σὺ μὲν νομίζεις ὅτι ἀπὸ αὐτὰ αὐξάνεται ἡ περιουσία σου- ἀντὶ ὅμως νὰ τὴν αὐξήσεις, ἀνάβεις τὸ πῦρ τῆς κολάσεως.

(Εἰς Μάτθ., ὁμιλ ΝΣΤ, 6, ΕΠΕ 11,278-280-ΜG 58,558)

Τίποτε, τίποτε δὲν εἶναι πιὸ αἰσχρό, τίποτε πιὸ ἀπάνθρωπο, ἀπὸ τὴν ἐδῶ εἴσπραξη τῶν τόκων. Γιατί αὐτὸς ποὺ συμπεριφέρεται ἔτσι, ἐμπορεύεται τὶς ξένες συμφορὲς καὶ θεωρεῖ κέρδος του τὴ δυστυχία τοῦ ἄλλου καὶ ἀπαιτεῖ ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴ δῆθεν φιλανθρωπία του.

(Εἰς Μάτθ., ὁμιλ Ε’, 5, ΕΠΕ 9,184-ΜG 57, 61-62).

 1. Λουκᾶ 6,34-35.