Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Τό κομμένο σχοινί
Συγγραφέας: Μπέρντολτ Μπρέχτ
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Ἐπανένωση, Σχέση, Χωρισμός,
Πηγή/Έκδοση:
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
    Ἐννόημα

Τό κομμένο σχοινί

Τό κομμένο σχοινί

μπορεῖς νά τό ξαναδέσεις

θά κρατήσει πάλι, ὡστόσο

θά ‘ναι κομμένο.

Ἴσως πάλι ν’ ἀνταμώσουμε

μά ἐκεῖ πού μ’ ἄφησες

δέν πρόκειται ποτέ

νά μέ ξαναβρεῖς.