Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Εἰκόνα
Συγγραφέας: Καροῦζος Νίκος
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Εἰκόνα,
Πηγή/Έκδοση: Λογικὴ Μεγάλου Σχήματος, Ἐρατὼ
Χρ. Έκδοσης: 1989
Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Πῶς δοκιμάζουν τὰ ὄργανα οἱ μουσικοὶ πρὶν ἀπὸ ἔναρξη συναυλίας/ἔτσι κι ἐγὼ τώρα χειριζόμενος λέξεις

Εἰκόνα

Πῶς δοκιμάζουν τὰ ὄργανα οἱ μουσικοὶ πρὶν ἀπὸ ἔναρξη συναυλίας

ἔτσι κι ἐγὼ τώρα χειριζόμενος λέξεις

εὐαισθητισμὸς εὐαισθησία αἰσθητισμὸς

εὐαισθησία καὶ αἰσθητὴς τὸ εὐαίσθητον

εὐαισθησιακὸς εὐαισθησιάζομαι εὐαισθησιασμὸς

εὖ καὶ αἰσθητικὸς καὶ αἰσθησιακὸς

αἰσθαντικὸς ἴσως

αἰσθ-ἴσως αἰσθαν-ἴσως

αἰσθ-ἀδελφέ μου καὶ Ἐσθὴρ ἀπ\’ τὴ Βίβλο

ἀρχίζει μὲ χειροκροτήματα τὸ ποίημα.