Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Ἡ ποδιὰ τῆς Μαριῶς
Συγγραφέας: Κρυστάλλης Κώστας
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Παραμύθι,
Πηγή/Έκδοση: http:users.uoa.gr
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Πέρασε κ᾿ ἕνας σταυραετός, πέρασε ἀπάνω ἀπάνω,/καὶ σὰν νὰ νοιάστηκε κι αὐτὸς τὴν ὀμορφιὰ τῆς κόρης,/χαμήλωσε ὡς στὸν ποταμὸ κι ἁρπάζει τὴν ποδιά της,/τὴ λαχουριά της τὴν ποδιά, τὴ χρυσοκεντημένη,/ποὖχε ξομπλιάσει ἀπάνω της τὸν οὐρανὸ μὲ τ᾿ ἄστρα,/καὶ σκούζει ἡ ἄμοιρη Μαριὼ καὶ κλαίει τὴν ποδιά της.

Ἡ ποδιὰ τῆς Μαριῶς

Πλένει ἡ Μαριὼ στὸν ποταμό, πλένει τὲς φορεσιές της,

κι οἱ ὀμορφιές της λάμπουνε, κι ἀστράφτουν στὸ κορμί της

ἀράδες τ᾿ ἀσημόκουμπα κι ἀράδες τὰ γιουρντάνια,

καὶ στὰ καθάρια τὰ νερὰ τὰ πόδια της ἀσπρίζουν

σὰν νἆταν μὲ τριαντάφυλλα καὶ γάλα ζυμωμένα.

Περνοῦν ἐκεῖθε πιστικοὶ καὶ κυνηγοὶ διαβαίνουν,

κι ἄλλοι τὴν λὲν Λιογέννητη, ἄλλοι τὴν λὲν Νεράιδα.

Πέρασε κ᾿ ἕνας σταυραετός, πέρασε ἀπάνω ἀπάνω,

καὶ σὰν νὰ νοιάστηκε κι αὐτὸς τὴν ὀμορφιὰ τῆς κόρης,

χαμήλωσε ὡς στὸν ποταμὸ κι ἁρπάζει τὴν ποδιά της,

τὴ λαχουριά της τὴν ποδιά, τὴ χρυσοκεντημένη,

ποὖχε ξομπλιάσει ἀπάνω της τὸν οὐρανὸ μὲ τ᾿ ἄστρα,

καὶ σκούζει ἡ ἄμοιρη Μαριὼ καὶ κλαίει τὴν ποδιά της.

Ὁ σταυραετὸς μεσουρανὶς χάθηκε μὲσ᾿ στὰ ἀστέρια.

Σὲ λίγες μέρες ὕστερα ταράχθηκεν ἡ χώρα,

παγάνα πῆραν τὰ χωριὰ τοῦ βασιλιᾶ οἱ ἀνθρῶποι

καὶ δείχνουνε στὲς λυγερὲς ποδιὰ γεμάτη ἀστέρια,

καὶ σ᾿ ὅποιας πιάσει τὸ κορμί, καὶ ὅποια τὴν πεῖ δική της,

ἐκείνη θὰ τὴν πάρουνε μαζί τους στὸ παλάτι.

Πέρασαν, πέρασαν χωριὰ τοῦ βασιλιᾶ οἱ ἀνθρῶποι,

δείχνοντας τὴ χρυσὴ ποδιά, κι οὔτε κι εὑρέθη κόρη

νὰ τῆς ταιριάζει στὸ κορμὶ καὶ νὰ τὴν πεῖ δική της.

Καὶ στῆς Μαριῶς πᾶν τὸ χωριὸ καὶ δείχνουνε στὲς κόρες

ἀράδα ἀράδα τὴν ποδιά, καὶ τὴν γνωρίζουν ὅλες.

Μέσα στὲς ἄλλες ἔρχεται καὶ τῆς Μαριῶς ἡ ἀράδα,

καὶ κοκκινίζει ἀπὸ χαρὰ καὶ παίρνει καὶ τὴν ζώνει,

τήνε γνωρίζουνε μὲ μιᾶς τοῦ βασιλιᾶ οἱ ἀνθρῶποι,

καὶ τήνε παίρνουνε μαζί, τὴν φέρνουν στὸ παλάτι.

Παίρνουν αὐτοὶ τὸ τάμα τους, κι ὁ βασιλιὰς τὴν κόρη.