Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Τὸ νὰ κοινωνεῖ κανεὶς κάθε μέρα καὶ νὰ μεταλαμβάνει τὸ ἅγιο σῶμα κι αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι καλὸ κι ὠφέλιμο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λέει καθαρά: «Ὅποιος τρώει τὴ σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, ἔχει ζωὴ αἰώνια»

Μ. Βασιλείου, ἐπιστολὴ 93, στὴν πατρικία Καισαρία

 

\"\"

(Θαυμάσιο κείμενο ποὺ γράφηκε τὸ 372. Ἡ σημασία του εἶναι τεράστια γιατί δίνει τὶς ἀληθινὲς διαστάσεις στὴ συχνὴ θεία Κοινωνία, κάτι ποὺ γιὰ ποικίλους λόγους ἔχει ἀφόρητα ὑποχωρήσει στὸν καιρό μας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πιστὸς νὰ μένει γιὰ μεγάλα διαστήματα χωρὶς τὴ λήψη τῆς σάρκας καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.)

Καὶ τὸ νὰ κοινωνεῖ λοιπὸν κανεὶς κάθε μέρα καὶ νὰ μεταλαμβάνει τὸ ἅγιο σῶμα κι αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι καλὸ κι ὠφέλιμο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λέει καθαρά: «Ὅποιος τρώει τὴ σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, ἔχει ζωὴ αἰώνια» (1). Γιατί ποιὸς ἀμφιβάλλει πὼς τὸ νὰ μετέχει κανεὶς ἀδιάκοπα στὴ ζωή, ἄλλο δὲν εἶναι παρὰ νὰ ζεῖ πολύτροπα καὶ πλούσια;

Ἐμεῖς, βέβαια, τέσσερις φορὲς κάθε ἑβδομάδα κοινωνοῦμε, Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευὴ καὶ Σάββατο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες μέρες, ἂν εἶναι ἡ μνήμη κάποιου ἁγίου.

Ὅσο γιὰ τὸ ἂν ἀναγκάζεται κανείς, σὲ καιρὸ διωγμοῦ, ἀφοῦ δὲν εἶναι παρὼν ἱερέας καὶ μάλιστα λειτουργός, νὰ παίρνει τὴ θεία κοινωνία μὲ τὸ ἴδιο του τὸ χέρι, πὼς αὐτὸ δὲν εἶναι βαρύ, περιττό νὰ τὸ ἀποδείξουμε, μιὰ ποὺ κι ἡ μακροχρόνια συνήθεια τὸ δικαιώνει μὲς ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα.

Κι ὅσοι μονάζουν στὶς ἔρημους, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἱερέας, κρατώντας τὴ θεία κοινωνία ἐκεῖ ποὺ μένουν, ἐπίσης μόνοι μεταλαμβάνουν.

Στὴν Ἀλεξάνδρεια δὲ καὶ τὴν ὑπόλοιπη Αἴγυπτο, ἀκόμα καὶ κάθε λαϊκός, συχνά, ἔχει θεία κοινωνία στὸ σπίτι του κι ὅταν θέλει, μεταλαμβάνει μόνος του. Γιατί, ἀφοῦ πιὰ ὁ ἱερέας τέλεσε τὴ θυσία καὶ τὴν ἔδωσε, ὅποιος τὴν πῆρε σὰν ὅλη μαζὶ καὶ καθημερινὰ μεταλαμβάνει, ὀφείλει νὰ πιστεύει πώς, καθὼς εἶναι φυσικό, ἀπὸ τὸν ἱερέα ποὺ τὴν ἔδωσε τὴ μεταλαμβάνει καὶ τὴν ὑποδέχεται. Ἀφοῦ καὶ στὴν ἐκκλησία, ὁ ἱερέας παραδίνει τὴ μερίδα κι ὅποιος τὴν ὑποδέχεται, τὴν κρατᾶ μὲ κάθε δικαίωμα κι ἔτσι τὴ φέρνει στὸ στόμα του μὲ τὸ δικό του τὸ χέρι. Τὸ ἴδιο λοιπὸν μετρᾶ, εἴτε μία μερίδα δεχθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸν Ἱερέα, εἴτε πολλὲς μερίδες μαζί.

1. Ἰω. 6, 34.