Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Πιστεύω
Συγγραφέας: Μελισσάνθη
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Ἀγάπη, Ἄνθρωπος, Πίστη,
Πηγή/Έκδοση: www.myriobiblos.gr
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ἡ Ἀγάπη, μόνο, βαστάζει ὅλα τὰ φορτία./ Μπορῶ νὰ βαστάζω ὅλα τὰ φορτία./ Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ μέγα φορτίο!

 • !

  Ἡ Ἀγάπη δίνει τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο /ἐγγύηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα./ Μπορῶ νὰ μεταλάβω τὸν ἄρτο καὶ τὸν oίvo/ ἐγγύηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα./Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος!/Κ᾿ ἡ μεγάλη ὑπόσχεση!

 • !

  Ἡ Ἀγάπη ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο./ἡ Ἀγάπη ἐδώρησε τὸ φῶς./
  Πιστεύω στὸν ἄνθρωπο./πιστεύω στὴν Ἀγάπη./Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ φῶς καὶ ἡ δωρεά!/Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Ἄνθρωπος!

Πιστεύω

 
\"\"

Ἡ Ἀγάπη, μόνο, βαστάζει ὅλα τὰ φορτία.

Μπορῶ νὰ βαστάζω ὅλα τὰ φορτία.

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ μέγα φορτίο!

Ἡ Ἀγάπη σηκώνει τὸ βάρος τ᾿ οὐρανοῦ.

Μπορῶ νὰ σηκώνω τὸ βάρος τ᾿ οὐρανοῦ.

Ἡ Ἀγάπη ὑπομένει τὰ μαρτύρια τῆς πυρᾶς.

Μπορῶ νὰ ὑπομένω τὰ μαρτύρια τῆς πυρᾶς.

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ πυρά!

Ἡ Ἀγάπη πιστεύει στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο.

ἡ Ἀγάπη πιστεύει στὸ θαῦμα.

Μπορῶ νὰ πιστεύω στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο.

μπορῶ νὰ πιστεύω στὸ θαῦμα.

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος!

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ θαῦμα!

Ἡ Ἀγάπη προσεύχεται κ᾿ ἐνεργεῖ.

ἡ Ἀγάπη ἀγρυπνεῖ.

Μπορῶ νὰ προσεύχωμαι καὶ νὰ ἐνεργῶ.

μπορῶ νὰ ἀγρυπνῶ.

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι προσευχὴ καὶ πράξη!

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ μυστικὴ ἀγρυπνία!

Ἡ Ἀγάπη κρατάει ὅλα τὰ χαμόγελα καὶ ὅλα τὰ δάκρυα.

Μπορῶ νὰ χαμογελῶ καὶ νὰ κλαίω ὅλα τὰ δάκρυα –

γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ χαρούμενη θλίψη!

Ἡ Ἀγάπη δίνει τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο

ἐγγύηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

Μπορῶ νὰ μεταλάβω τὸν ἄρτο καὶ τὸν oίvo

ἐγγύηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος!

Κ᾿ ἡ μεγάλη ὑπόσχεση!

Ἡ Ἀγάπη ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο.

ἡ Ἀγάπη ἐδώρησε τὸ φῶς.

Πιστεύω στὸν ἄνθρωπο.

πιστεύω στὴν Ἀγάπη.

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ φῶς καὶ ἡ δωρεά!

Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Ἄνθρωπος!