Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἡ ζωὴ καταβάλλει τὸν ὀβολὸ τοῦ φύλλου τῆς ἐλιᾶς

  • !

    Ἡ ζωὴ μ’ ἕνα μικρὸ τριζόνι/κατακυρώνει πάλι τὸ νόμιμο τοῦ Ἀνέλπιστου.