Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    δὲ συγχωρεῖ/νὰ ἐρωτευτοῦμε τὴ ζωή,/μὲ προθυμία

Φιλίες

 

Στὸν Ἀναστάσιο Δρίβα
 

Ὁ ἀγαπημένος οὐρανὸς

τόσο ἀφελὴς τόσο ἀγαθὸς

μὲ τὸ ἄπλετό του φῶς μᾶς ἐνοχλεῖ•

δὲ συγχωρεῖ

νὰ ἐρωτευτοῦμε τὴ ζωή,

μὲ προθυμία