Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἡ ἀνάμνηση, μὲ τὴν ἀνατροφή,/ἀέρινη λεπτὴ γίνεται ἡδονή

Ἀέρινη Λεπτή, Ἀνάλαφρη

Θυμᾶμαι. Θέλω καὶ θυμᾶμαι

Ἡ ἀνάμνηση, μὲ τὴν ἀνατροφή,

ἀέρινη λεπτὴ γίνεται ἡδονή·

βασανισμένη, γοητεύει τὰ δάκρυά της

μὲ χαμογέλια· εἶναι

κι αἰσθάνεται τὸν ἑαυτὸ της ἡδονὴ

ἀέρινη λεπτή, ἀνάλαφρη…