Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἀλλὰ τώρα θρηνῶ·/ὀδύρομαι, Χριστέ, γιὰ τὸν πατέρα μου/μ’ ὅλο ποὺ ἤτανε —φρικτὸν εἰπεῖν—/στὸ ἐπικατάρατον Σεράπιον ἱερεύς.

Ἱερεὺς τοῦ Σεραπίου

Τὸν γέροντα καλὸν πατέρα μου,

τὸν ἀγαπῶντα με τὸ ἴδιο πάντα·

τὸν γέροντα καλὸν πατέρα μου θρηνῶ

ποὺ πέθανε προχθές, ὀλίγο πρὶν χαράξει.

Ἰησοῦ Χριστέ, τὰ παραγγέλματα

τῆς ἱεροτάτης ἐκκλησίας σου νὰ τηρῶ

εἰς κάθε πρᾶξιν μου, εἰς κάθε λόγον,

εἰς κάθε σκέψι εἶν’ ἡ προσπάθειά μου

ἡ καθημερινή. Κι ὅσους σὲ ἀρνοῦνται

τοὺς ἀποστρέφομαι.— Ἀλλὰ τώρα θρηνῶ·

ὀδύρομαι, Χριστέ, γιὰ τὸν πατέρα μου

μ’ ὅλο ποὺ ἤτανε —φρικτὸν εἰπεῖν—

στὸ ἐπικατάρατον Σεράπιον ἱερεύς.