Ενοτητα φωτογραφια: Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ(ΚΑΘΕΤΗ)