Ὡς ἡδύ γ΄ἐν ἀδελφοῖσιν ὅμονοίας ἔρως (Τὶ εὐχάριστο εἶναι νὰ ζοῦν οἱ ἀδελφοί σὲ ἁρμονία)……………….. Μένανδρος