Ὑπερήφανος σημαίνει, ρόδι ποὺ ἀπὸ μέσα του εἶναι σάπιο καὶ ἐξωτερικὰ τὸ χρῶμα του γυαλίζει (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης)