Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους ἡ γνώση τῶν λατινικῶν δὲν τοὺς ἐμποδίζει νὰ εἶναι ζῶα………… (Θερβάντες)