Ὑπάρχουν μερικοί γονεῖς ποὺ ἐκδικοῦνται τὰ τέκνα τους γιὰ τὴν κακή ἀνατροφή ποὺ τοὺς ἔδωσαν οἱ ἴδιοι.