Ὑπάρχουν δύο τραγωδίες στὴ ζωή: Ἡ μία εἶναι ἡ ἀποτυχία στὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν μας. (Τζώρτζ Μπέρναρ Σώ)