Ὑπάρχουν δύο εἴδη σιωπῆς: ἡ σιωπή ποὺ προηγεῖται τῆς ὁμιλίας καὶ ἡ σιωπή ποὺ ἕπεται.(Κινέζικη παροιμία)