Ὑπάρχει μιὰ ζωή ἀόρατη, ἡ ζωή τῆς ψυχῆς.(π. Πορφύριος)