Ὅ,τι δὲν μὲ συναρπάζει, μὲ σκοτώνει. (Λόρδος Βύρων)