Ὅτε ἐλάλουν ἐκ τοῦ νοός μου συνέβαινον σφάλματα (Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ)