Ὅταν ὁ Θεός λέει σήμερα, ὁ διάβολος λέει αὔριο. (Γερμανική παροιμία)