Ὅταν ἡ νοικοκυρά λέει τήν εὐχή, κάνοντας τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, ὅλα ἁγιάζονται. Καί τό φαγητό της, κι αὐτοί πού τρῶνε τό φαγητό της. (π. Παΐσιος)