Ὅταν ἐμεῖς ἀναθέτουμε τά πάντα σ΄Αὐτόν, ὁ Θεός ὑποχρεώνεται νά μᾶς βοηθήσει.(π. Παΐσιος)