Ὅταν ἀγαπᾶς γίνεσαι Παράδεισος. ( π. Κων/νος Στρατηγόπουλος)