Ὅταν προσεύχεσαι μὴν ἀναφέρεις τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων στὸ Θεό, γιὰ νὰ μὴν σοῦ ὑπενθυμίσει κι αὐτὸς τὶς δικές σου (Χρυσόστομος)