Ὅπου ἀποφασίζει ὁ Θεός, ὑποχωρεῖ ἡ φυσική τάξη, γιατί ἐφόσον ἀποφάσισε, μπόρεσε καί τό ἔκανε (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)