Ὅποιος σωθεῖ, ἔχει χαρά τοὺς πόνους νὰ θυμᾶται. ( Εὐριπίδης )