Ὅποιος μοῦ πάρει τὰ λουλούδια θὰ τὸν πάρω μαζί μου (Πινακίδα σὲ τάφο)