Ὅλο τὸ χρυσάφι ποὺ βρίσκεται πάνω στὴ Γῆ καὶ κάτω ἀπ΄ αὐτή, δὲν ἀξίζει τόσο, ὅσο ἡ Ἀρετή. ( Πλάτων )