Ὅλο τὸ μυστικό εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁ ἔρωτας στὸν Χριστό. Τὸ δόσιμο στὸν κόσμο τὸν πνευματικό. Οὔτε μοναξιά νιώθει κανείς, οὔτε τίποτα. Ζεῖ μέσα σ΄ἄλλον κόσμο. Ἐκεῖ ποὺ ἡ ψυχή χαίρεται, ἐκεῖ ποὺ εὐφραίνεται, ποὺ ποτέ δὲν χορταίνει. (π. Πορφύριος)