Ὅλοι οἱ ὅροι γιὰ τὸν ἔρωτα ἔχουν ρίζα ἑλληνική. Μόνο τὸ σὲξ δὲν ἔχει. (Μ. Γουρσενάρ)