Ὅλες οἱ τέχνες ὑπηρετοῦν τὴν μεγαλύτερη ἀπό τὶς τέχνες: τὴν Τέχνη νὰ ζεῖς. (Μπ. Μπρέχτ)