Ὄχι ἡ ὀμορφιά, ὦ γυναίκα, ἀλλά οἱ ἀρετές εὐχαριστοῦν τοὺς ἄντρες. (Εὐριπίδης)