Ὁ 21ος αἰώνας εἴτε θὰ εἶναι πνευματικός εἴτε δὲν θὰ ὑπάρξει. (André Malraux,1901-1976, Γάλλος Συγγραφέας)