Ὁ Ἰησοῦς ἔγινε τὸ μέτρο καὶ ὁ κανόνας,/ἡ πηγὴ τῆς εὐτυχίας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς,/ἀλλὰ καὶ σημεῖον ἀντιλεγόμενον: ὁ στόχος/ἀντιπαλοτήτων καὶ φιλονικιῶν.( Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς) (Εἰκόνα Παναγίας Ὑπαπαντῆς Καλαμάτα)