Ὁ ἄνθρωπος εἶναι καλαμιά, ὅ,τι πιὸ ἀδύναμο στὴ φύση, ἀλλά σκεπτόμενη καλαμιά. (Μπλεζ Πασκάλ)