Ὁ χρόνος ἀποκαλύπτει τὰ πάντα στοὺς μεταγενεστέρους. Εἶναι ἕνας φλύαρος ποὺ μιλάει, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν τὸν ρωτᾶς. ( Εὐριπίδης )