Ὁ χρόνος, τὸ πιὸ ἀνεξάρτητο πράγμα. (Ἅγιος Ἱερώνυμος)