Ὁ χρόνος: δικαστής ὁ ὁποῖος κρίνει τοὺς δικαστές (Μ. Βιτέζοβιτς)