Ὁ Χριστιανός σώζεται μόνον μέ τήν πρακτική ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ τή θεωρητική ἐνασχόληση περί τά θεῖα