Ὁ Χριστιανισμός δὲν ἔχει συνταξιούχους. Οὔτε ὁ Χριστιανικός ἀγώνας ἀπόμαχους στὶς κερκίδες. Ἔχει ἀγωνιστές στὸν στίβο