Ὁ στρατιώτης, τά ὅπλα του, τ΄ἀστέρια. Τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου καἰ ἡ σιγή τοῦ Θεοῦ. Κάνε μας, Κύριε, νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τήν σιωπή Σου.