Ὁ πόνος ξυπνᾶ μέσα μας τὴ γλυκειά νοσταλγία τοῦ οὐρανοῦ (Ἀριστοτέλης)