Ὁ πόνος ξυπνᾶ μέσα μας τὴ γλυκειά νοσταλγία τοῦ οὐρανοῦ…. (Ἀριστοτέλης)