Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ φωτογραφήθηκε. Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ, Νοέμβριος 1839. Σημείωση ἀπὸ πίσω: Ἡ πρώτη φωτεινή φωτογραφία ποὺ τραβήχτηκε ποτέ, 1839.