Ὁ νόμος τῆς αὐτοκαταστροφῆς καὶ ὁ νόμος τῆς αὐτοσυντήρησης εἶναι τὸ ἴδιο δυνατοὶ στὴν ἀνθρωπότητα ( Θεόδωρος Ντοστογιέφκυ )