Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι στὴ Δύναμη ἀλλὰ στὴν Ἀλήθεια………………………. (Ἅγιος Ἀλέξανδρος Νέβσκι)